Wijen de heer Fokke Bilijam heeft bij testament, op 9 april 1955, deze stichting opgericht. De stichting is een zuiver vermogensfonds en is gevestigd in de gemeente Heerenveen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Noord Nederland : 41001955

ANBI

Op 7 december 2007 is de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. RSIN/fiscaalnummer : 816176413

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren

  Voorzitter R. van der Mei
  Secretaris / Penningmeester J. Bosma
  Bestuurslid B. Cnossen

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  Correspondentie adres it Foardek 29, 8447 EJ Heerenveen
  Email adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beleid

Het beleid van de stichting is er op gericht het kapitaal in stand te houden, opdat de statutaire doelstelling blijvend kan worden uitgevoerd.

Doelstelling

Het verlenen van de statutaire jaarlijkse uitkeringen, aan kerkelijke en charitatieve instellingen.

Activiteiten

Sinds de oprichting van de stichting is er een totaalbedrag van € 94.186,04 uitgekeerd.